GROENTIP

Gazontijd!https://image.dcm-info.com/product/DCM/Hobby/Gazon/Vital-green-gazon-nl.jpg

Belangrijkste vraag: HEB IK MOS?….  JA/NEE

In beide gevallen is het verstandig om een grondmonster GRATIS te laten testen bij ons om de PH (kalk-gehalte in bodem) te bepalen. Meestal is deze te laag en is het strooien van KALK nodig. 

NEE: Dan is het nodig en dan menen we écht nodig om, op deze arme zandgrond, een bemesting uit te voeren. Een goed product is de evenwichtige gazonmeststof van DCM de VITAL_GREEN. Deze meststof zorgt voor een onmiddellijke én aanhoudende groei van het gras. Verrijkt met magnesium en ijzer voor een intens diepgroene kleur gras gedurende 100 dagen. Het gehalte aan kalium zorgt voor een sterke en dichte grasmat die goed bestand is tegen betreding en droogte. 

JA: Kalk strooien is dan zeker nodig. De grondtest wijst uit hoeveel u dient te strooien. Daarna of tegelijkertijd met het kalk strooien, is het nodig om uw gazon te bemesten. Wij raden u de GAZON_PUR van DCM aan. Een 2-in-1 product: U geeft het gazon de benodigde meststof én het product heeft een indirecte werking tegen mos via de wortels. Het mos vergeelt na 3 weken. Het mos kan dan gemakkelijk uit het gazon verwijderd worden door uitkammen of verticuteren. Vaak is dan ook bij zaaien van de kale plekken gewenst.

Begin tijdig en u geniet het hele jaar van een mooi gazon.

https://image.dcm-info.com/product/DCM/Hobby/Gazon/Gazon-Pur-nl.jpg

 

https://dcm-info.nl/hobby/tuintips/14/mos-verwijderen-in-uw-gazon-pak-de-oorzaak-aan

O ja…..niet vergeten om in de zomer nogmaals een bemesting uit te voeren.

Instructie filmpje gazonverzorging